Wełminko (Wełmino Mały)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Wełmino Duże na cieku bez nazwy w zlewni kanału Santoczna - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior Wełmino Duże i Wełminko wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego te jeziora.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Gorzów Wlkp.
Okres dzierżawy : 01.01.1999 r. - 31.12.2020 r.
Powierzchnia: 6,44 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,39 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, gorzowski
Wschód słońca: 05:36 Zachód słońca: 20:29

Inne akweny tego dzierżawcy