Pokaż mapę
Zamknij mapę
Zarejestruj się
Akceptuję regulamin serwisu*
Akceptuję politykę prywatności*
Zgadzam się na przetwarzanie przez IT Piotr Ślęzak moich danych osobowych w celu wysyłania mi newslettera, a tym samym przesyłanie mi informacji handlowych o nowościach, produktach i promocjach od IT Piotr Ślęzak. Wiem, że zgoda może być wycofana w każdym czasie.
Pokaż mapę
Zamknij mapę
Przypomnienie hasła
Pokaż mapę
Zamknij mapę
KONTAKT
|
REGULAMIN
|
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatnościPoniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach wAplikacji Mobilnej oraz Serwisie Internetowym Zimorodek.ploraz w jaki sposób Usługodawca dba o ochronę danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Wszelkie pojęcia używane w niniejszym dokumencie będą miały takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie serwisu internetowego Zimorodek.pl


I. Polityka ochrony danych osobowych


Gromadzenie oraz przechowywanie danych osobowych Użytkownikóww ramach Aplikacji Mobilnej oraz Serwisu Internetowego Zimorodek.pl (Serwis Internetowy) obydwa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Internetowego i Aplikacji Mobilnej jest: Piotr Ślęzak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IT Piotr Ślęzak, ul. Grochowska 27, 60-277 Poznań, NIP 7792190214, REGON 366129262, e-mail: kontakt@zimorodek.pl (Usługodawca)


Zakres przetwarzanych danych


Państwa dane kontaktowe mogą być gromadzone i przetwarzane na następujących zasadach:
 1. Korzystanie ze strony internetowej Zimoroderk.pl lub Aplikacji Mobilnej

  Zbierane dane: rodzaj przeglądarki i urządzenia końcowego; adres IP; lokalizacja; strona, z której przekierowano Użytkownika; sposób korzystania z Serwisu Internetowego. Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Usługodawcy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – zapewnienie bezpieczeństwa usługi, pomiary statystyczne, marketing bezpośredni lub promocja usług własnych.

  W przypadku marketingu bezpośredniego lub promocji usług własnych może być wymaga także zgoda użytkownika - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda Użytkownika może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Udzielenie zgody jest dobrowolne i nie wypływa na dostęp do usług.

  Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych lub cofnąć zgodę m.in. poprzez zmianę w ustawieniach przeglądarki, zmianę preferencji cookies lub zmianę w ustawieniach prywatności Aplikacji Mobilnej.

  Cel: ochrona Kont użytkowników przed nieuprawionym logowaniem, dostosowanie treści reklamowych i redakcyjnych do preferencji Użytkownika na podstawie informacji zapisanych w plikach cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i w jego pamięci podręcznej oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez urządzenie Użytkownika, prawidłowe funkcjonowanie Usługi lokalizacji najbliższego łowiska, analiza ruchu w Serwisie internetowym i preferencji Użytkowników.

  Okres: wg. zasad określonych w Polityce Cookies, do dnia skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, lub do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych.

  Aby dowiedzieć się więcej, na temat tego, w jaki sposób, w jakim celu oraz na jaki okres zbierane są informacje zapisywane w postaci plików cookies, proszę zapoznać się z pkt II Polityki Prywatności – Polityką Cookies.

 2. Tworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie Internetowym

  Zbierane dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; historia zakupów, lokalizacja.

  Podstawa: Zawarcie umowy lub jej wykonanie – art. 6 ust. 1 lit b); Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  Cel: dane są przetwarzane w celu realizacji Usługi założenia i prowadzenia Konta, dostępu do historii zakupionych Zezwoleń oraz zapisanych preferencji Użytkownika.

  Okres: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usługi prowadzenia Konta.

 3. Zakup Zezwolenia

  Zbierane dane: imię i nazwisko, adres-email, numer telefonu, numer karty wędkarskiej, preferowana metoda płatności.

  Podstawa: Zawarcie umowy lub jej wykonanie – art. 6 ust. 1 lit b); Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  Cel: dane są przetwarzane w celu realizacji zamówienia Zezwolenia, przyjęcia płatności, zapewnienia wsparcia klienta, przesłania Zezwolenia do Użytkownika, weryfikacji danych osoby korzystającej z Zezwolenia w czasie kontroli nad wodą, a także w celach podatkowych i rozliczeniowych.

  Okres: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupionegoZezwolenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Usługodawcę.Okres przedawnienia roszczeń przysługujących konsumentowi wynosi 6 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu.

 4. Złożenie Reklamacji

  Zbierane dane: imię i nazwisko, adres kontaktowy, adres e-mail, numer telefonu; informacja o zakupie, metoda płatności.

  Podstawa: Prawnie uzasadniony interes Usługodawcy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - obrona przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi. Użytkownik może wyrazić wobec sprzeciw wobec przetwarzania danych na tej podstawie.

  Cel: dane przetwarzane są w celu obsługi procesu reklamacyjnego.

  Okres: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji rozpatrzenia reklamacji. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Usługodawcę. Okres przedawnienia roszczeń przysługujących konsumentowi wynosi 6 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu.

 5. Korzystanie z newslettera

  Zbierane dane: imię i nazwisko, adres e-mail, czy otwierają Państwo otrzymane wiadomości.

  Podstawa: Zgoda użytkownika - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda Użytkownika może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Udzielenie zgody jest dobrowolne i nie wypływa na dostęp do innych usług.

  Cel: dane przetwarzane są w celu dostarczania wiadomości w ramach newslettera, a także prowadzenia działań marketingu bezpośredniego.

  Okres: dane przetwarzane są do dnia wycofania zgody na otrzymywanie newstlettera.

 6. Przesyłanie zapytania przez formularz kontaktowy

  Zbierane dane: imię i nazwisko, adres e-mail; Podstawa prawna: Zgoda użytkownika - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda Użytkownika może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Udzielenie zgody jest dobrowolne i nie wypływa na dostęp do innych usług. Cel: dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zapytania. Okres: dane przetwarzane są przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych.


Odbiorcy danych osobowych

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby chronić Serwis wraz z przetwarzanymi na nim danymi, przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa zabezpieczające dostęp do serwerów i Serwisu oraz rozwiązania kryptograficzne.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT, służbom księgowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. Od podmiotów trzecich wymagane jest zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz zapewnienia odpowiednich środki ochrony danych osobowych.

Na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie (w niektórych przypadkach w oparciu o uzasadniony interes Administratora) dane osobowe Użytkowników, zapisane w plikach cookies w urządzeniu końcowym i jego pamięci podręcznej mogą być udostępniane podmiotom trzecim wskazanym w Polityce Cookies.

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

Użytkownikowi przysługuje:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do tego, aby Administrator danych przetwarzał dane Użytkownika;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z praw opisanych powyżej należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Przekazywanie danych do Państw trzecich

W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, dla których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, co przy braku odpowiednich zabezpieczeń związane może być z ewentualnym ryzykiem. Transfer danych odbywa się wtedy na podstawie art. 49 ust. 1 lit a) RODO – wyraźna zgoda Użytkownika.

Usługodawca każdorazowy transfer danych do państw trzecich stara się zawsze zabezpieczyć za pomocą środków bezpieczeństwa wskazanych w RODO, w szczególności poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zobowiązują podmiot otrzymujący dane do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych.

Profilowanie danych

W celu realizowania działań marketingowych Usługodawca, w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych osobowych dokonywana jest ocena wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość skorzystania z prawa sprzeciwu odnośnie profilowania danych osobowych, w tym celu Użytkownik powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies, a następnie w ustawieniach prywatności wybrać tylko pliki cookies niezbędne oraz w ustawieniach Aplikacji Mobilnej zrezygnować z dostosowania preferencji Użytkownika z uwzględnieniem lokalizacji.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania w zakresie wymaganym dla danej Usługi, Użytkownik nie będzie mógł korzystać z pełni funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji Mobilnej. Bez podania odpowiednich danych Użytkownik nie będzie mógł: założyć Konta, Zakupić Zezwolenia, otrzymywać newslettera, uzyskać odpowiedzi na złożoną reklamację lub pytania w ramach formularza kontaktowego. Niepodanie potrzebnych danych w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy może z kolei skutkować jego bezskutecznością.


II. Polityka Cookies


Serwis Internetowy Zimorodek.pl zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte m.in. w plikach cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ww. Administrator danych osobowych.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  4. „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  Szczegółowe informacje o używanych przez Serwis plikach cookies:

  NazwaCelCzas przechowaniaWłaściciel
  zimorodekpl_sessionIdentyfikacja2hZimorodek
  XSRF-TOKENBezpieczeństwo2hZimorodek
  uuidIdentyfikacja> 1 rokZimorodek
  jwtIdentyfikacja15 minZimorodek
  rtIdentyfikacja3 mscZimorodek
  _gidIdentyfikacja1 dzieńGoogle Analytics
  _gaZbieranie informacji> 1 rokGoogle Analytics
  _ga_F9P28CFSL4Zbieranie informacji> 1 rokGoogle Analytics

 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.

 7. W najpopularniejszych przeglądarkach internetowych istnieje m.in. możliwość:
  1. zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikom na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
  2. zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
  3. określania ustawień dla różnych typów plików cookies;
  4. blokowania lub usuwania cookies.
 8. Istnieje możliwość kontrolowania informacji wysyłanych przez Użytkownika w ramach usługi Google’a (Google Analitycs) wykorzystywanych w Serwisie. Sposoby kontrolowania informacji zostały szczegółowo opisane na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl
 9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Zmiana postanowień

W razie konieczności Usługodawca może zmienić postanowienia niniejszej Polityki prywatności. W takim przypadku pkt XII Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Dane kontaktowe

Więcej informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu Polityki prywatności, otrzymasz kontaktując się z: Piotr Ślęzak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IT Piotr Ślęzak, ul. Grochowska 27, 60-277 Poznań, NIP 7792190214, REGON 366129262, e-mail: kontakt@zimorodek.plData 1.04.2021

Pokaż mapę
Zamknij mapę