Strumień Junikowski

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 7
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od osi podłużnej mostu w miejscowości Rogalinek na drodze wojewódzkiej Mosina - Kórnik do osi podłużnej mostu kolejowego w miejscowości Oborniki na trasie Poznań - Piła wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów, w tym wody starorzecza Kocie Doły w miejscowości Luboń, z wyłączeniem wód: 1) rzeki Bogdanka na odcinku od osi podłużnej przepustu kolejowego na trasie Poznań - Oborniki do wlotu przepustu na ulicy Pułaskiego w miejscowości Poznań;2) rzeki Cybina na odcinku od osi podłużnej mostu na obwodnicy kolejowej Poznań - Antoninek do osi podłużnej jazu w miejscu wypływu rzeki z jeziora Malta oraz wód położonych na tym odcinku stawów: Antoninek, Młyński, Browarny i Olszak oraz jeziora Malta;3) dopływów lub ich odcinków, na których ustanowiono odrębne obwody rybackie.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Poznań
Okres dzierżawy : 22.12.2019 r. - 22.12.2039 r.
Długość: 10,94 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, poznański
Najbliższe miejscowości: Luboń Poznań Puszczykowo Mosina Stęszew
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:29 Zachód słońca: 21:13

Inne akweny tego dzierżawcy