Róż

Obwód rybacki: RZEKI NAREW - NR 6
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Narew na odcinku od ujścia rzeki Szkwa do ujścia rzeki Orzyc, b) jeziora Sieluńskie, c) starorzecza Zimna Woda,wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzek: Szkwa, Rozoga, Omulewi Orzyc.
RZGW: Białystok
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2029 r.
Długość: 17,54 km (przybliżona)
Lokalizacja:mazowieckie, makowski
Najbliższe miejscowości: Różan Ostrołęka
Wschód słońca: 07:16 Zachód słońca: 15:27

Inne akweny tego dzierżawcy