Poprad

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Poprad - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Poprad w granicach Rzeczpospolitej Polskiej na odcinku od granicy Rzeczpospolitej Polskiej do jej ujścia do rzeki Dunajec wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Nowy Sącz
Okres dzierżawy : 01.01.2018 r. - 31.12.2027 r.
Długość: 25,77 km (przybliżona)
Lokalizacja:małopolskie, nowosądecki
Wschód słońca: 07:01 Zachód słońca: 17:42

Inne akweny tego dzierżawcy