Parszczenica

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Parszczenica na rzece Zbrzyca nr 5
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Księże, Długie, Parszczenica, Śluza, wody odcinka rzeki Zbrzyca do jeziora Witoczno oraz wody dopływów do tych wód, z wyłączeniem wód znajdujących się w granicach rezerwatu przyrody jezioro Laska, wód rzeki Kłoniecznica, wód rzeki Boryń oraz dopływu z jeziora Mielonek;
RZGW: Gdańsk
Okres dzierżawy : 01.09.2009 r. - 31.08.2024 r.
Powierzchnia: 95,26 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 8,5 km (przybliżona)
Lokalizacja:pomorskie, bytowski
Najbliższe miejscowości: Brusy
Wschód słońca: 07:35 Zachód słońca: 15:39

Inne akweny tego dzierżawcy