Olechówka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Ner - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ner na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej mostu w miejscowości Lutomiersk na drodze wojewódzkiej Szadek - Łódź wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.
RZGW: Poznań
Długość: 12,19 km (przybliżona)
Lokalizacja:łódzkie, Łódź
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:29 Zachód słońca: 20:48

Inne akweny tego dzierżawcy