Mukrz

Obwód rybacki: Obwód rybacki cieku Struga Ryszka nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody:- cieku Struga Ryszka od 5-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Suchom (Suchoń) do jego ujścia do zbiornika zaporowego Żur,- jeziora Mukrz i cieku Struga Mukrz, od wypływu z tego jeziora do jego ujścia do cieku Struga Ryszka, z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Lniano,- jezior: Ostrowite, Dąbrowa, Wielkie Błądzimskie (Święte), Wiejskie z wodami ich dopływów i cieków łączących te jeziora.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Bydgoszcz
Okres dzierżawy : 01.01.1995 r. - 31.12.2023 r.
Długość: 11,86 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, tucholski
Najbliższe miejscowości: Świecie Chełmno
Wschód słońca: 07:20 Zachód słońca: 17:43

Inne akweny tego dzierżawcy