Mierzawa

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Mierzawa - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Mierzawa od jej źródeł do ujścia do rzeki Nida wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Kielce
Okres dzierżawy : 01.01.2019 r. - 31.12.2028 r.
Długość: 49,52 km (przybliżona)
Lokalizacja:świętokrzyskie, jędrzejowski
Najbliższe miejscowości: Jędrzejów Sędziszów
Wschód słońca: 06:27 Zachód słońca: 19:02

Inne akweny tego dzierżawcy

Szczególne ograniczenia
Okres ochronny: 01.09 - 31.12
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 35 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 0 szt.