Jarosławiec

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Cicha Woda nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Cicha Woda od jej źródła do ujścia do rzeki Odra, wraz z wodami jej dopływów. Granica obwodu rybackiego w ujściu rzeki Cicha Woda do rzeki Odra wyznaczona jest linią prostą, łączącą punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Cicha Woda i lewego brzegu rzeki Odra z punktem położonym u zbiegu lewego brzegu rzeki Cicha Woda i lewego brzegu rzeki Odra.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Legnica
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 16,74 km (przybliżona)
Lokalizacja:dolnośląskie, średzki
Wschód słońca: 04:38 Zachód słońca: 21:07

Inne akweny tego dzierżawcy