Gryżynka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Gryżynka nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Gryżynka od jej źródła do linii prostej, prostopadłej do prawego brzegu rzeki Gryżynka, przechodzącej przez punkt położony u zbiegu lewego brzegu rzeki Gryżynka z lewym brzegiem rzeki Odpływ z jeziora Kościelne wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, usytuowanych na wodach rzeki Gryżynka i wodach jej dopływów na tym odcinku, z wyłączeniem wód rzeki Odpływ z jeziora Kałek.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Zielona Góra
Okres dzierżawy : 16.01.1995 r. - 16.01.2025 r.
Długość: 14,75 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, zielonogórski
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:36 Zachód słońca: 21:20

Inne akweny tego dzierżawcy