Bolesławiec

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Prosna - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Prosna od jej źródeł do ujścia do rzeki Warta wraz z wodami jej dopływów oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki albo jej dopływów, w tym wody zbiorników wodnych: Psurów i Bolesławiec na rzece Prosna, Piaski - Szczygliczka na rzece Ołobok, Szałe na rzece Pokrzywnica, Opatówek na rzece Trojanówka, Gołuchów na rzece Ciemna oraz Murowaniec na rzece Swędrnia, z wyłączeniem wód rzeki Pratwa, na których ustanowiono odrębny obwód rybacki.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Kalisz
Okres dzierżawy : 15.12.2004 r. - 15.12.2024 r.
Powierzchnia: 2,11882 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,08 km (przybliżona)
Lokalizacja:łódzkie, wieruszowski
Najbliższe miejscowości: Byczyna Wieruszów Kępno Wołczyn Praszka
Wschód słońca: 04:37 Zachód słońca: 20:51

Inne akweny tego dzierżawcy