Wzdręga

Scardinius erythrophthalmus
Okres ochronny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Więcej informacji: Wikipedia

Szczególne ograniczenia dzierżawców
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 10 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 7 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 3kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 10kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 4kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 10kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 4kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 2 kg.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 5 kg