Sandacz

Sander lucioperca
Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar dolny: 45 cm
Więcej informacji: Wikipedia

Szczególne ograniczenia dzierżawców
Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 45 cm
Limit połowu: 4 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 55 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: 90 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: 100 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 1 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 45 cm
Limit połowu: 7 kg

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: 90 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 45 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 55 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 1 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 55 cm
Limit połowu: 1 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: 85 cm
Wymiar dolny: 55 cm
Limit połowu: 1 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 55 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 55 cm
Limit połowu: 1 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 55 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 55 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 45 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 45 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 45 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: 85 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 45 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 5 szt.

Okres ochronny: 30.09 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 55 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 60 cm
Limit połowu: 1 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 45 cm
Limit połowu: 5 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 1 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: 90 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 1 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 1 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: 90 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: 70 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: 70 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 1 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: 75 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.


Szczególne ograniczenia na łowiskach