Rozpiór

Abramis ballerus
Okres ochronny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Więcej informacji: Wikipedia
Autor: Jukka Halonen

Szczególne ograniczenia dzierżawców
Autor: Jukka Halonen
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: -

Autor: Jukka Halonen
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: 5 kg

Autor: Jukka Halonen
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: 5kg

Autor: Jukka Halonen
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: 5kg

Autor: Jukka Halonen
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: 2 szt.