Okoń

Perca fluviatilis
Okres ochronny: -
Wymiar dolny: -
Więcej informacji: Wikipedia

Szczególne ograniczenia dzierżawców
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: 01.03 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: 10 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 40 cm
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 30.04
Wymiar górny: 35 cm
Wymiar dolny: 23 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 40 cm
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 35 cm
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 30.04
Wymiar górny: 40 cm
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 7 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 40 cm
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 40 cm
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 2 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 35 cm
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 30.04
Wymiar górny: 40 cm
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 30 cm
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: 5 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 35 cm
Wymiar dolny: 17 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: -

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 40 cm
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: 01.04 - 30.04
Wymiar górny: 35 cm
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 35 cm
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: -

Okres ochronny: 15.03 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 40 cm
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 5 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: -

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: -

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: -

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 40 cm
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 25 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: -

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: -

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: -

Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 15 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: -

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 35 cm
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 15 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: -

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: -

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 42 cm
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: -

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: -

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 40 cm
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 35 cm
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 5 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 4 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: -

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 3 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 40 cm
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: -

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 5 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 35 cm
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 5 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: 3kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 40 cm
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: 01.03 - 15.04
Wymiar górny: 40 cm
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 35 cm
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 35 cm
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: 8 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: -

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 40 cm
Wymiar dolny: -
Limit połowu: -

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: 15.03 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 5 kg


Szczególne ograniczenia na łowiskach