Leszcz

Abramis brama
Okres ochronny: -
Wymiar dolny: -
Więcej informacji: Wikipedia
Autor: Karelj

Szczególne ograniczenia dzierżawców
Autor: Karelj
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: -

Autor: Karelj
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 5 kg

Autor: Karelj
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 12 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: -
Wymiar górny: 50 cm
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 3 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 10 kg

Autor: Karelj
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 7 kg

Autor: Karelj
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 10 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 5 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 10 szt.


Szczególne ograniczenia na łowiskach