Karaś

Carassius carassius
Okres ochronny: -
Wymiar dolny: -
Więcej informacji: Wikipedia

Szczególne ograniczenia dzierżawców
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: 4 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 0 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 0 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 0 szt.