Jelec

Leuciscus leuciscus
Okres ochronny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Więcej informacji: Wikipedia

Szczególne ograniczenia dzierżawców
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 18 cm
Limit połowu: 20 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 10 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 20 cm
Limit połowu: 5 kg