Jaź

Leuciscus idus
Okres ochronny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Więcej informacji: Wikipedia

Szczególne ograniczenia dzierżawców
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: 5 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 4 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 35 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: 7 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: 6 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: 5 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: 5 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 45 cm
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: 10 szt.