Certa

Vimba vimba
Okres ochronny: 01.01 - 30.06
Wymiar dolny: 30 cm
Więcej informacji: Wikipedia

Szczególne ograniczenia dzierżawców
Okres ochronny: 01.01 - 30.06
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 5 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 30.06
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 30.06
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 30.06
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 30.06
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 5 szt.

Okres ochronny: 01.09 - 30.11
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 5 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 30.06
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: 01.01 - 30.06
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 30.06
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 30.06
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 1 szt.

Okres ochronny: 01.10 - 31.12
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 0 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 30.06
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 0 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 30.06
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 2 szt.


Szczególne ograniczenia na łowiskach