Certa

Vimba vimba
Okres ochronny: 01.01 - 30.06
Wymiar dolny: 30 cm
Więcej informacji: Wikipedia

Szczególne ograniczenia dzierżawców
Okres ochronny: 01.01 - 30.06
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 5 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 30.06
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 30.06
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 30.06
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 30.06
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 30.06
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 5 szt.


Szczególne ograniczenia na łowiskach