Boleń

Leuciscus aspius
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar dolny: 40 cm
Więcej informacji: Wikipedia
Autor: Karelj

Szczególne ograniczenia dzierżawców
Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 2 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 3 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: 75 cm
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 2 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 45 cm
Limit połowu: 1 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 2 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: 70 cm
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 2 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 1 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 3 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 4 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 3 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 3 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 4 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 70 cm
Limit połowu: 2 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 3 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: 70 cm
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 1 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.03 - 30.04
Wymiar górny: 60 cm
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 2 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 3 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: 70 cm
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 2 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 3 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 2 szt.