Amur

Ctenopharyngodon idella
Okres ochronny: -
Wymiar dolny: -
Więcej informacji: Wikipedia

Szczególne ograniczenia dzierżawców
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: -

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 90 cm
Wymiar dolny: 65 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 45 cm
Limit połowu: 4 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 4 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 1 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 45 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 75 cm
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: -

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 10 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 45 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 60 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 20 kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 3kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 45 cm
Limit połowu: 1 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: 70 cm
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 1 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: -

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 4kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 12kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 4kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 45 cm
Limit połowu: -

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 2 szt.


Szczególne ograniczenia na łowiskach