Aktualne okresy ochronne (USTAWA):
Pokaż: RAPR Pobierz pdf: Ustawa | RAPR
Barbus barbus
Okres ochronny: 01.01 - 30.06
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: -

Vimba vimba
Okres ochronny: 01.01 - 30.06
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: -


Pozostałe okresy ochronne (USTAWA):
Ctenopharyngodon idella
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: -

Autor: Karelj
Leuciscus aspius
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: -

Hucho hucho
Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 70 cm
Limit połowu: -

Leuciscus idus
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: -

Leuciscus leuciscus
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: -

Carassius carassius
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: -

Autor: Karelj
Cyprinus carpio
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: -

Autor: Karelj
Leuciscus cephalus
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: -

Blicca bjoerkna
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: -

Autor: Karelj
Abramis brama
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: -

Autor: Karelj
Tinca tinca
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: -

Thymallus thymallus
Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: -

Salmo salar
Okres ochronny: 01.10 - 31.12
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 35 cm
Limit połowu: -

Lota lota
Okres ochronny: 01.12 - 29.02
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: -

Perca fluviatilis
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: -

Autor: Karelj
Rutilus rutilus
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: -

Salmo trutta m. fario
Okres ochronny: 01.09 - 31.12
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: -

Autor: Jukka Halonen
Abramis ballerus
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: -

Sander lucioperca
Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 45 cm
Limit połowu: -

Coregonus lavaretus
Okres ochronny: 15.10 - 31.12
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 35 cm
Limit połowu: -

Silurus glanis
Okres ochronny: 01.11 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 70 cm
Limit połowu: -

Esox lucius
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 45 cm
Limit połowu: -

Chondrostoma nasus
Okres ochronny: 01.01 - 15.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: -

Hypophthalmichthys molitrix
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: -

Salmo trutta m. trutta
Okres ochronny: 01.10 - 31.12
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 35 cm
Limit połowu: -

Alburnus alburnus
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: -

Anguilla anguilla
Okres ochronny: 01.12 - 31.03
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 2 szt.

Scardinius erythrophthalmus
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: -