Zakłady Rybackie Wdzydze w Czarlinie

Adres: Czarlina 1, 83-406 Wąglikowice
Telefon: Pokaż
E-mail: Pokaż
Strona: http://www.zr-wdzydze.pl

Akwenów: 37
Obszar działania (powiaty): gdański , kościerski

Brak możliwości zakupu zezwoleń w obecnym okresie.
Popularne akweny tego dzierżawcy

Szczególne ograniczenia
Autor: Karelj
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: 4 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 12 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 45 cm
Limit połowu: 4 szt

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 45 cm
Limit połowu: 4 szt.

Okres ochronny: 15.10 - 31.12
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 35 cm
Limit połowu: 4 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 70 cm
Limit połowu: 4 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 4 szt.

Okres ochronny: 01.12 - 28.02
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: -

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 15 cm
Limit połowu: 5kg

Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: 5kg

Autor: Karelj
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: 5kg