Zyzdrój Wielki i Mały

Obwód rybacki: JEZIORA ZYZDRÓJ WIELKI W ZLEWNI RZEKI PISA - NR 38
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Babięcka Struga na odcinku od jazu piętrzącego przy młynie w miejscowości Babięta, b) jeziora Zyzdrój Wielki, c) jeziora Zyzdrój Mały, d) jeziora Spychowskie, e) jeziora Kierwik, f) rzeki Spychowska Struga na odcinku od jeziora Zyzdrój Mały do jeziora Zdrużno. Obwód znajduje się w gminach Piecki i Świętajno.
RZGW: Białystok
Okres dzierżawy : 15.06.1994 r. - 14.06.2023 r.
Powierzchnia: 356,33 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 21,43 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 14,5 m
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, szczycieński
Najbliższe miejscowości: Ruciane-Nida Mikołajki
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:21 Zachód słońca: 18:59

Inne akweny tego dzierżawcy