Zwoleń

Obwód rybacki: RZEKI ZWOLENKA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Zwolenka od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła, b) zbiornika Zwoleń, c) dołów potorfowych w Borowcu,wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: PZW Radom
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2024 r.
Powierzchnia: 3,68988 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 0,59 km (przybliżona)
Lokalizacja:mazowieckie, zwoleński
Najbliższe miejscowości: Zwoleń Pionki Dęblin
Wschód słońca: 04:16 Zachód słońca: 20:48

Inne akweny tego dzierżawcy