Zdrężno (Zdręsno, Zdrożno)

Obwód rybacki: JEZIORA ZDRĘSNO W ZLEWNI RZEKI EŁK - NR 27
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Zdręsno (Zdrożno), b) jeziora Płociczno,wraz z wodami dopływu jeziora Przytulskie na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego w miejscowości Przytuły i cieku łączącego jeziora obwodu z jeziorem Haleckie na odcinku do osi podłużnej mostu drogowego Straduny- Krokocie oraz dopływu jeziora Kniewo na odcinku od drogi Płociczno- Miluki. Obwód znajduje się w gminie Ełk.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 15.02.1994 r. - 14.02.2023 r.
Powierzchnia: 77,31 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 6,52 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, ełcki
Najbliższe miejscowości: Ełk Olecko Rajgród
Wschód słońca: 06:32 Zachód słońca: 18:07