Zbiornik Żółkiewka

Obwód rybacki: RZEKI WIEPRZ - NR 4
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Wieprz na odcinku od czoła zapory zbiornika Nielisz do ujścia rzeki Bystrzyca, b) rzeki Łabuńka od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wieprz, c) rzeki Wolica od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wieprz, d) rzeki Wojsławka od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wieprz, e) rzeki Giełczew od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wieprz, wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.
RZGW: Lublin
Gospodarz wody: PZW Lublin
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2034 r.
Powierzchnia: 17,2614 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,65 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubelskie, krasnostawski
Najbliższe miejscowości: Bychawa
Wschód słońca: 04:19 Zachód słońca: 20:32

Inne akweny tego dzierżawcy

Szczególne ograniczenia
Autor: Karelj
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 60 cm
Limit połowu: 2 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 60 cm
Limit połowu: 2 szt.