Zbiornik wodny Ruda

Obwód rybacki: RZEKI MŁAWKA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Mławka od źródeł do jej ujścia do rzeki Wkra, b) zbiornika Ruda,wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: PZW Ciechanów
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2024 r.
Powierzchnia: 30,92 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 3,84 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, działdowski
Najbliższe miejscowości: Mława Działdowo
Wschód słońca: 05:14 Zachód słońca: 20:13

Inne akweny tego dzierżawcy