Zalew Smardzew

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 3
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od osi podłużnej mostu kolejowego w miejscowości Lelity na trasie Zduńska Wola - Herby Nowe do osi podłużnej mostu w miejscowości Warta na drodze wojewódzkiej Warta - Szadek wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku, w tym wody dopływów Oleśnica i Myja, oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów, w tym wody zbiorników wodnych: Próba na rzece Żeglina oraz Smardzew na rzece Myja, z wyłączeniem wód rzeki Widawka, na których ustanowiono odrębne obwody rybackie. 1) granice regionu wodnego Warty zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. Nr 126, poz. 878 oraz z 2010 r. Nr 130, poz. 874)
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Sieradz
Okres dzierżawy : 20.12.2004 r. - 20.12.2024 r.
Powierzchnia: 51,9023 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 4,5 km (przybliżona)
Lokalizacja:łódzkie, sieradzki
Najbliższe miejscowości: Sieradz Warta Błaszki Złoczew Zduńska Wola
Wschód słońca: 04:27 Zachód słońca: 21:01

Inne akweny tego dzierżawcy