Zalew nad Ustroniem

Obwód rybacki: RZEKI GOŁDAPA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Gołdapa na odcinku od osi podłużnej pierwszego mostu drogowego w miejscowości Gołdap do jej ujścia do rzeki Węgorapa, wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądż okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka. Obwód znajduje się w gminie Banie Mazurskie.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: PZW Olsztyn
Okres dzierżawy : 10.03.2015 r. - 09.03.2025 r.
Powierzchnia: 20,76 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 3,03 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, gołdapski
Najbliższe miejscowości: Gołdap
Wschód słońca: 06:32 Zachód słońca: 18:07

Inne akweny tego dzierżawcy