Żaleń

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Prątynia (Kamienny Most), Żaleń, Duże i wody cieków łączących te jeziora oraz wody dopływów do tych wód, z wyłączeniem wód cieku Dopływ z jeziora Prątynia powyżej jeziora Prątynia;
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Toruń
Okres dzierżawy : 15.11.1993 r. - 14.11.2023 r.
Powierzchnia: 17,85 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,23 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, brodnicki
Wschód słońca: 06:37 Zachód słońca: 18:29

Inne akweny tego dzierżawcy