Zagnanie

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Zagnanie na rzece Wierzyca nr 5
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Zagnanie, Mnilonka, wody cieku łączącego te jeziora i wody odcinka rzeki Wierzyca od wypływu z jeziora Zagnanie do górnego stanowiska jazu w Stawiskach oraz wody dopływów do tych wód.
RZGW: Gdańsk
Okres dzierżawy : 16.05.1994 r. - 16.05.2024 r.
Powierzchnia: 141,41 ha
Linia brzegowa: 7,15 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 19,5 m
Lokalizacja:pomorskie, kościerski
Najbliższe miejscowości: Kościerzyna
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:14 Zachód słońca: 21:19

Inne akweny tego dzierżawcy