Żabniczanka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Soła - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Soła od jej źródeł do osi podłużnej mostu drogowego w ciągu ulicy Dworcowej w miejscowości Żywiec wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Bielsko-Biała
Okres dzierżawy : 01.01.2019 r. - 31.12.2028 r.
Długość: 9,38 km (przybliżona)
Lokalizacja:śląskie, żywiecki
Najbliższe miejscowości: Żywiec Szczyrk
Wschód słońca: 04:35 Zachód słońca: 20:49

Inne akweny tego dzierżawcy