Wyżnica (Wyżnianka)

Obwód rybacki: RZEKI WYŻNICA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wyżnica od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: PZW Lublin
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2034 r.
Długość: 30,75 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubelskie, kraśnicki
Najbliższe miejscowości: Annopol Opole Lubelskie Kraśnik Poniatowa Zawichost
Wschód słońca: 07:13 Zachód słońca: 15:29

Inne akweny tego dzierżawcy