Wyrwa

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Wiar - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wiar na odcinku od jej źródeł do granicy Rzeczpospolitej Polskiej wraz z wodami dopływów na tym odcinku i naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka oraz źródłowe odcinki potoku Wyrwa (dopływ Wiaru) w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.
RZGW: Rzeszów
Gospodarz wody: PZW Krosno
Okres dzierżawy : 01.01.2017 r. - 31.12.2026 r.
Długość: 7,77 km (przybliżona)
Lokalizacja:podkarpackie, bieszczadzki
Najbliższe miejscowości: Ustrzyki Dolne
Wschód słońca: 05:26 Zachód słońca: 17:46

Inne akweny tego dzierżawcy