Wołosaty

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki San - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki San na odcinku od granicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego do osi podłużnej mostu drogowego w miejscowości Rajskie wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem wód znajdujących się w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
RZGW: Rzeszów
Gospodarz wody: PZW Krosno
Okres dzierżawy : 01.01.2017 r. - 31.12.2026 r.
Długość: 8,03 km (przybliżona)
Lokalizacja:podkarpackie, bieszczadzki
Najbliższe miejscowości: Ustrzyki Dolne
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:10 Zachód słońca: 15:33

Inne akweny tego dzierżawcy