Wołogoszcz Średni

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Wołogoszcz Duży na cieku bez nazwy w zlewni cieku Mierzęcka Struga - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior Wołogoszcz Duży (Sława) i Wołogoszcz Średni wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z jeziora Wołogoszcz Duży do osi podłużnej kładki w miejscowości Wołogoszcz na drodze gminnej Chrapów - Wołogoszcz oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka cieku.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Gorzów Wlkp.
Okres dzierżawy : 01.01.1999 r. - 31.12.2020 r.
Powierzchnia: 14,69 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,33 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, strzelecko-drezdenecki
Wschód słońca: 06:57 Zachód słońca: 18:35

Inne akweny tego dzierżawcy