Witówka

Obwód rybacki: RZEKI LIWIEC - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Liwiec od źródeł do jej ujścia do rzeki Bug wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.
RZGW: Lublin
Gospodarz wody: PZW Siedlce
Okres dzierżawy : 01.01.2015 r. - 31.12.2034 r.
Długość: 13,13 km (przybliżona)
Lokalizacja:mazowieckie, miński
Najbliższe miejscowości: Mrozy Kałuszyn Stoczek Łukowski
Wschód słońca: 04:53 Zachód słońca: 20:23

Inne akweny tego dzierżawcy