Wisłoka nr 1

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Wisłoka - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisłoka na odcinku od jej źródeł do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Jasiołka wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzeki Ropa oraz wód znajdujących się w granicach Magurskiego Parku Narodowego.
RZGW: Rzeszów
Gospodarz wody: PZW Krosno
Okres dzierżawy : 01.01.2018 r. - 31.12.2027 r.
Długość: 62,58 km (przybliżona)
Lokalizacja:podkarpackie, jasielski
Najbliższe miejscowości: Jasło Jedlicze Dukla Kołaczyce Krosno
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:15 Zachód słońca: 15:36

Inne akweny tego dzierżawcy