Wisłok nr 4

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Wisłok - nr 4
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisłok od osi podłużnej mostu kolejowego w Rzeszowie do jej ujścia do rzeki San oraz wody dopływów rzeki Wisłok na tym odcinku wraz z wodami zbiornika Jasionka-Nowa Wieś na rzece Czarna i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzeki Mleczka.
RZGW: Kraków
Dzierżawca: PZW Rzeszów
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2016 r.
Długość: 110,61 km (przybliżona)
Lokalizacja:podkarpackie, łańcucki
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 05:29 Zachód słońca: 19:38

Inne akweny tego dzierżawcy