Wisła nr 6

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Wisła - nr 6
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Wisłoka do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki San wraz z wodami dopływów rzeki Wisła na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzek Wisłoka, Koprzywianka, Trześniówka i Łęg.
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Tarnobrzeg
Okres dzierżawy : 01.01.2020 r. - 31.12.2029 r.
Długość: 52,87 km (przybliżona)
Lokalizacja:świętokrzyskie, sandomierski
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:19 Zachód słońca: 15:31

Inne akweny tego dzierżawcy