Wisła nr 1

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Wisła - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku od linii prostej stanowiącej granicę regionu wodnego Małej Wisły z regionem wodnym Górnej Wisłya) do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Skawa wraz z wodami kanału: Kanał Oświęcim - Przeciszów, oraz wody dopływów rzeki Wisła na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzek Soła i Chechło.
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Katowice
Okres dzierżawy : 01.01.2020 r. - 31.12.2029 r.
Długość: 21,9 km (przybliżona)
Lokalizacja:małopolskie, oświęcimski
Najbliższe miejscowości: Libiąż Chełmek Zator Oświęcim Chrzanów
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:15 Zachód słońca: 19:16

Inne akweny tego dzierżawcy