Wisła (Mała Wisła) nr 2

Obwód rybacki: Obwód rybacki zbiornika Goczałkowice - nr 2
Opis obwodu: Obwód obejmuje wody rzeki Mała Wisła od osi mostu drogowego w m. Strumień w km 59+520 do nowego jazu w km 35+888, usytuowanego poniżej zapory zbiornika Goczałkowice, wraz z wodami zbiornika Goczałkowice oraz wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Gliwice
Okres dzierżawy : 01.01.2015 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 13,98 km (przybliżona)
Lokalizacja:śląskie, pszczyński
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:43 Zachód słońca: 18:25