Wilczarnia

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Mała Panew nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Mała Panew od jej źródła do linii prostej, prostopadłej do lewego brzegu rzeki Mała Panew, przechodzącej przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Mała Panew z prawym brzegiem rzeki Lublinica, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach rzeki Mała Panew i wodach jej dopływów na tym odcinku, z wyłączeniem wód zbiornika przemysłowego na rzece Lublinica w miejscowości Lubliniec.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Częstochowa
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 14,19 km (przybliżona)
Lokalizacja:śląskie, lubliniecki
Wschód słońca: 07:27 Zachód słońca: 15:43

Inne akweny tego dzierżawcy