Wierzchowo

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Wierzchowo na rzece Gwda - Nr 1a
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: 1) Wierzchowo wraz z wodami rzeki Gwda na odcinku od miejsca wypływu rzeki z tego jeziora do osi podłużnej mostu w miejscowości Stare Wierzchowo oraz rzeki Strużka na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze lokalnej w miejscowości Grąbczyn do miejsca wpływu rzeki do Jeziora Wierzchowo, 2) Wierzchówko (Kacko) wraz z wodami cieku Dopływ z jez. Wierzchówko na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora od miejsca wpływu do jeziora Wierzchowo, - oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków, z wyłączeniem wód, na których ustanowiono odrębne obwody rybackie.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: Gmina Szczecinek
Okres dzierżawy : 06.06.2016 r. - 06.06.2036 r.
Powierzchnia: 712,5 ha
Linia brzegowa: 19,22 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 26,5 m
Lokalizacja:zachodniopomorskie, szczecinecki
Najbliższe miejscowości: Bobolice Biały Bór Szczecinek Czarne
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:57 Zachód słońca: 15:34

Inne akweny tego dzierżawcy