Wierzbno (Jezioro Wierzbieńskie)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Wierzbno w zlewni cieku Struga Dormowska - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Wierzbno (Wierzbieńskie) wraz z wodami dopływów tego jeziora.
RZGW: Poznań
Dzierżawca: PZW Gorzów Wlkp.
Okres dzierżawy : 22.12.1994 r. - 31.12.2020 r.
Powierzchnia: 18,6 ha
Linia brzegowa: 2,4 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, międzyrzecki
Najbliższe miejscowości: Międzychód Sieraków Międzyrzecz
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:56 Zachód słońca: 15:44

Inne akweny tego dzierżawcy