Wierśnie

Obwód rybacki: JEZIORA WIERŚNIE W ZLEWNI RZEKI CZARNA HAŃCZA - NR 44
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Wierśnie, b) rzeki Wierśnianka na odcinku od źródeł do osi podłużnej mostu drogowego Giby- Głęboki Bród.Obwód znajduje się w gminie Giby.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 02.06.1995 r. - 02.06.2025 r.
Powierzchnia: 32,7511 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 3,08 km (przybliżona)
Lokalizacja:podlaskie, sejneński
Najbliższe miejscowości: Sejny
Wschód słońca: 04:02 Zachód słońca: 20:46