Wierśnianka

Obwód rybacki: RZEKI CZARNA HAŃCZA - NR 7
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Czarna Hańcza na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego Czerwony Folwark- Ryżówka do miejscowości Maćkowa Ruda oraz na odcinku od granic Wigierskiego Parku Narodowego powyżej miejscowości Studziany Las do granicy Państwa (od miejscowości Rygol stanowi ona Kanał Augustowski), b) rzeki Sernetka od źródeł do jej ujścia do rzeki Czarna Hańcza, c) rzeki Kalna na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego Małowiste- Macharce do jej ujścia do rzeki Czarna Hańcza, d) rzeki Wierśnianka na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego Głęboki Bród- Giby do jej ujścia do rzeki Czarna Hańcza, e) rzeki Paniówka na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego Strzelcowizna- Gorczyca do jej ujścia do rzeki Czarna Hańcza, f) rzeki Krejwielanka od źródeł do jej ujścia do rzeki Czarna Hańcza,wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych odcinków. Obwód znajduje się w gminach: Krasnopol, Giby i Płaska.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: PZW Białystok
Okres dzierżawy : 10.04.2005 r. - 09.04.2030 r.
Długość: 5,37 km (przybliżona)
Lokalizacja:podlaskie, sejneński
Najbliższe miejscowości: Sejny
Wschód słońca: 07:01 Zachód słońca: 16:20

Inne akweny tego dzierżawcy